Skartace dokumentů

Postaráme se o spolehlivé znehodnocení veškerých dokumentů, jichž se potřebujete jednou provždy zbavit. Skartujeme:

Naše služby jsou vhodné pro všechny společnosti a instituce – od drobných podnikatelů, přes malé firmy i velké korporace, až po státní správu.

Proč se spolehnout na Ekoskart s.r.o.

Jsme dlouhodobým poskytovatelem služeb v oblasti skartace dokumentů. Je na nás spolehnutí, což dokazuje celá řada stálých klientů.

Diskrétnost, profesionalitu a dodržování norem považujeme za samozřejmost, stejně jako ekologicky nenáročné metody likvidace.

Skartujeme na strojích s certifikátem NBÚ. Velikost částic po skartování má 6 x 40-53 mm, což dle normy NBÚ splňuje stupeň utajení „důvěrné“. Naše provozovna je umístěna v objektu se stálou ochranou.

Diskrétnost

Na zabezpečení Vašich dat klademe největší důraz.

Zákony

Dodržujeme zákony, čímž minimalizujeme riziko právních potíží.

Flexibilita

Respektujeme vaše potřeby, proto jsou naše služby flexibilní.

Ekologie

Minimalizujeme dopady skartace na životní prostředí.

Jak proces likvidace dokumentů probíhá

Pozorně si vyslechneme vaše požadavky, poté navrhneme možnosti likvidace a vy si vyberete takovou variantu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Materiály určené ke skartaci u vás naložíme. Můžete je vkládat do našich kontejnerů, ale bez problémů mohou zůstat v šanonech, regálech, pytlích, dokonce i se sponkami - o vše se postaráme my.

Převoz mezi vaší společností a naším areálem, kde dochází k likvidaci, probíhá v perfektně zabezpečených vozech. Citlivá data tudíž nemají šanci uniknout.

Dokumenty jsou pečlivě zváženy a až poté dochází k samotné skartaci. Ta je prováděna bezpečně, rychle a na strojích, jež podléhají přísným normám.

Dle dohody vám umožníme osobní dohled nad skartací.

Výsledný odpad jde k druhotnému zpracování. V té chvíli je však již zcela nečitelný i jakkoli jinak nepoužitelný.

Jakmile celý tento proces dokončíme, obdržíte od nás fakturu a také protokol o likvidaci. Ten je pro vás relevantním dokladem o bezpečné a současně i ekologické skartaci dokumentů.

Za profesionalitu i diskrétnost celého procesu ručíme. Spokojený zákazník je totiž pro nás tou nejlepší vizitkou.

Chcete se nás na něco zeptat?

Pokud si potřebujete ujasnit některé konkrétní informace, neváhejte se nás zcela nezávazně zeptat.

Ceník

Papír
7,5 Kč/kg
  bez DPH
Papír včetně fólií a šanonu
10,5 Kč/kg
  bez DPH
Pronájem kontejneru
990 Kč/měsíc
  bez DPH
Doprava
16 Kč/km

Proč a kdy je skartace důležitá

Ochrana osobních a citlivých údajů:

skartace pomáhá zabezpečit osobní a další citlivé informace před jejich zneužitím nebo únikem, což je velmi důležité zejména v souvislosti s GDPR.

Prevence odcizení identity:

staré a zdánlivě nedůležité dokumenty mohou mnohdy obsahovat údaje, které by mohly být zneužity ke krádeži identity. Skartací takovýchto dokumentů toto riziko zaniká.

Dodržení legislativních nároků:

v mnoha odvětvích existují jasné regulační požadavky na uchovávání a následnou likvidaci formálních dokumentů.

Ukončení archivace:

zákon jasně nařizuje, jak dlouho je nutné některé dokumenty archivovat. Logicky pak dochází k situacím, kdy se ve firmě objeví písemnosti, jež obsahují sice zastaralé, avšak stále citlivé informace. Znehodnocení těchto zdánlivě nedůležitých dokumentů je tedy jediným řešením.

Prostor a organizace:

skartováním nepotřebných dokumentů uvolníte nemalé prostory ve firmě, které mohou sloužit pro důležitější věci. Udržování přehledného a organizovaného prostoru má pozitivní vliv na pracovní prostředí.

Environmentální zodpovědnost:

nepotřebné dokumenty je vhodné zlikvidovat s co nejnižší ekologickou stopou. My v EKOSKART s.r.o. je předáme k druhotnému zpracování, planetu tudíž nezatíží.

Chápeme, že každý klient má specifické možnosti a požadavky. I k vám proto budeme přistupovat individuálně, abychom společně zvolili optimální řešení likvidace vašich dat.

Jiří Háša

CEO | obchodní ředitel

Další služby

Likvidace osobních dokladů a dalších nosičů

Umíme bezpečně a ekologicky zlikvidovat i mnohé další nosiče citlivých údajů, jako jsou platební karty, občanské průkazy, pasy nebo DVD a další. Pokud máte zájem o tyto služby, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit?

Neodpověděli jsme na všechny vaše otázky? Neváhejte se nás zeptat.